In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 

 • De webpagina: iedere webpagina waarin Soolutions E-commerce B.V. een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
 • Soolutions E-commerce B.V. : eigenaar en uitgever van de webpagina;
 • Gebruik(en): onder meer, maar niet uitsluitend, inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 • Bezoeker: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt, in de meest ruime zin van het woord;
 • Inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
 • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer, maar niet uitsluitend, verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel

 

 1. Deze disclaimer is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt bezoeker in met deze disclaimer.
 2. Soolutions E-commerce B.V. is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij garanderen echter niet dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Derhalve kunnen aan de informatie op de pagina's van de website van Soolutions E-commerce B.V. geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Soolutions E-commerce B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.
 3. Soolutions E-commerce B.V. verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.
 4. Soolutions E-commerce B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 5. Soolutions E-commerce B.V. mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Soolutions E-commerce B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 6. Behoudens deze disclaimer, is Soolutions E-commerce B.V. niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.
 8. Soolutions E-commerce B.V. behoudt zich het recht voor om bezoeker de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Soolutions E-commerce B.V. de toegang tot de webpagina monitoren.
 9. Bezoeker zal Soolutions E-commerce B.V., diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van uw gebruik van derden.
 10. Advertenties en hyperlinks, inclusief getoonde fotografie, grafisch ontwerp, typografie, filmmateriaal en logo’s alsmede handelsnamen en handelsmerken zijn en blijven intellectueel eigendom van hun rechthebbenden, zoals adverteerders of andere derden. Het is niet toegestaan deze advertenties en ander beeldmateriaal te kopieren, na te maken, elders beschikbaar te stellen danwel door te verkopen zonder schriftelijke toestemming vooraf van de rechthebbende(n). Met het gebruik van de webpagina(s) van Soolutions E-commerce B.V.. als website stemt bezoeker in met deze voorwaarden

 

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen of bezoek de website van "Soolutions E-commerce B.V." die voor ons deze disclaimer heeft opgesteld.

Wij en "Soolutions E-commerce B.V." behouden ons alle rechten voor

Meer dan 10 jaar ervaring met laadinfrastructuur
Waarom
Soolutions?
 • Meer dan 10 jaar ervaring met laadinfrastructuur Experts in alle laadoplossingen
 • Alleen hoge kwaliteit producten We werken met alleen de beste merken
 • Klantenservice waar je u tegen zegt Tussen 9:00 en 18:00 non-stop beschikbaar
 • Super snelle levering Voor 23:45 besteld? Morgen in huis!