Soolutions E-commerce B.V. , gevestigd aan Proostwetering 16, 3543AE Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.soolutions.com

Proostwetering 16
3543AE Utrecht
085-0604784
[email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Soolutions E-commerce B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

1. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Soolutions E-commerce B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Soolutions E-commerce B.V. neemt wel basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Soolutions E-commerce B.V.) tussen zit. Soolutions E-commerce B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Lightspeed e-commerce
 • Exact
 • Hubspot
 • Soolutions Partner Portal

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Soolutions E-commerce B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens - 5 jaar om service te blijven bieden na aankoop
 • Personalia- 5 jaar om service te blijven bieden na aankoop
 • Adres- 5 jaar om service te blijven bieden na aankoop

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Soolutions E-commerce B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Soolutions maakt gebruik van advertentiediensten van Google, zodat wij ook informatie delen met Google.

Google gebruikt de door sites en apps gedeelde informatie om onze services te leveren, deze te onderhouden en te verbeteren, nieuwe services te ontwikkelen, de effectiviteit van advertenties te meten, te beschermen tegen fraude en misbruik, en inhoud en advertenties die u ziet op Google en op sites en apps van onze partners te personaliseren. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe we gegevens voor elk van deze doeleinden verwerken en onze pagina Adverteren voor meer informatie over Google-advertenties, hoe uw gegevens worden gebruikt in het kader van advertenties en hoe lang Google deze gegevens bewaart.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Soolutions E-commerce B.V. gebruikt functionele, analytische, tracking cookies, Hotjar, en de Facebook Pixel.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die met pagina’s van websites worden meegestuurd, en door de browser op je computer, tablet of telefoon opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar ons teruggestuurd worden.

Bijvoorbeeld, als jij op onze website de pagina over warmtepompen bezoekt, dan is met behulp van cookies voor ons inzichtelijk hoeveel mensen deze pagina hebben bezochten en hoeveel mensen deze pagina al een keer eerder hebben bezocht.

Welke cookies gebruikt Soolutions?

Functionele cookies: Noodzakelijk voor het goed werken van onze website. Bijvoorbeeld het onthouden van wachtwoorden en voorkeursinstellingen.

Analytische cookies: Cookies die worden gebruikt om bezoekstatistieken te verzamelen en meten van websitebezoekers. Door middel van deze cookies krijgen wij inzicht in het gebruik van onze website. Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers op de website bekijken, bijvoorbeeld welke pagina’s het meest worden bezocht en hoe lang, en welke links er worden aangeklikt. Wij gebruiken deze informatie onze website te optimaliseren en de gebruikerservaring te verbeteren. We onderscheiden twee soorten analytische cookies. Analytische cookies zonder persoonsgegevens. Deze zijn niet te herleiden zijn naar wie jij bent en daarom geen of weinig gevolgen hebben voor jouw privacy. En analytische cookies met persoonsgegevens die wel gevolgen kunnen hebben voor jouw privacy. Analytische cookies met persoonsgegevens plaatsen wij alleen wanneer er toestemming is gegeven voor het plaatsen van cookies

Marketing cookies: Met deze cookies houden Soolutions en adverteerders bij welke pagina’s je bezoekt uit respectievelijk ons en hun netwerk. Dit doen we om gericht marketing te kunnen voeren, waaronder het tonen van relevantie informatie op kanalen van Soolutions. En vice versa.
Onze website(s) maakt altijd, ook zonder je goedkeuring, gebruik van functionele cookies en analytische cookies zonder persoonsgegevens. Voorafgaand aan het plaatsen van de overige cookies vragen wij jouw toestemming bij je eerste bezoek aan onze website(s).

Zie hier een overzicht welke cookies wij gebruiken

Functionele Cookies:

 1. Diverse Functionele Cookies (csrf.app, _cfuvid, hubspotapi-prefs, enz.): Deze cookies zijn essentieel voor verschillende sitefunctionaliteiten en gebruikersinstellingen.

Analytische Cookies:

 1. Google Analytics Cookies (_ga, _ga_PSQYDE6F4Z): Deze cookies worden gebruikt om gebruikersinteracties bij te houden en statistieken over het gebruik van de website te verzamelen.
 2. HubSpot Cookies (__hstc, hs_login_email, hubspotutk, enz.): Deze cookies hebben meerdere doeleinden, waaronder customer relationship management (CRM), marketing en functionaliteiten voor gebruikersinteractie.
 3. Hotjar Cookies (_hjSessionUser_XXXX, _hjSession_XXXX): Deze cookies worden gebruikt om het gedrag van gebruikers te analyseren en de gebruikerservaring te verbeteren.
 4. Cloudflare Cookies (cf_clearance, __cf_bm): Deze cookies zijn essentieel voor de beveiliging en prestaties van de website.
 5. Facebook Pixel (_fbp): Deze cookie wordt gebruikt voor advertenties en het bijhouden van conversies.
 6. Cookie Consent Management (cookiebar, COOKIELAW_ADS, COOKIELAW_SOCIAL, COOKIELAW_STATS): Deze cookies registreren de voorkeuren van gebruikers met betrekking tot toestemming.
 7. Session Management Cookies (session_id, shared_session_id, type, account_type): Deze cookies zijn verantwoordelijk voor het behouden van gebruikerssessiestatussen en voorkeuren.

Hoe kan ik cookies uitzetten?

Je kunt cookies in jouw browser ook standaard uitzetten. Op die manier worden er geen cookies opgeslagen. Hieronder vind je per browser instructies om cookies uit te zetten. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers (let op: dit geldt niet alleen voor desktopcomputers maar ook voor tablets en smartphones) moet je de deze handeling(en) zo vaak als nodig herhalen. Cookies uitzetten voor: Internet explorerSafariChrome of Firefox.

Kan ik mij afmelden voor Google Analytics?

Ja, dat kan met een browser add-on van Google. Deze is geschikt voor Chrome, Safari, Internet Explorer 11, Firefox en Opera. Je kunt deze hier downloaden. Je pagina-activiteit zal dan niet meer beschikbaar zijn voor Google Analytics

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Soolutions E-commerce B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Soolutions E-commerce B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Soolutions E-commerce B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

10. Recht van beperking van de verwerking van persoonsgegevens

Als betrokkene heeft u de volgende rechten: Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen; conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking - het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen; - een wettelijke verplichting na te komen; - om redenen van algemeen belang, of - voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover - u de juistheid van de gegevens ontkent; - de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen; - we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of - tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

11. Nieuwsbrief

Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze (email)nieuwsbrief te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw emailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of dit gebruik ons wettelijk is toegestaan en wij u hierover informeren in deze verklaring.

12. Kredietwaardigheidsbeoordeling

Indien u kiest voor “betalingsmethode Klarna achteraf betaling”, dan voert “betalingsaanbieder Klarna” uit hoofde van zijn gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.

Meer dan 10 jaar ervaring met laadinfrastructuur
Waarom
Soolutions?
 • Meer dan 10 jaar ervaring met laadinfrastructuur Experts in alle laadoplossingen
 • Alleen hoge kwaliteit producten We werken met alleen de beste merken
 • Klantenservice waar je u tegen zegt Tussen 9:00 en 18:00 non-stop beschikbaar
 • Super snelle levering Voor 23:45 besteld? Morgen in huis!