Meer geld voor realisatie laadpalen

  • Geplaatst op

Minister Kamp heeft €1,5 miljoen extra vrijgemaakt voor de realisatie van nieuwe openbare laadpalen. De minister denkt daar ongeveer 3000 extra palen mee te kunnen realiseren en het elektrisch rijden daar een nieuwe boost mee te geven. Critici zeggen echter dat het extra budget onvoldoende is om de stagnatie van de groei van nieuwe elektrische voertuigen om te keren.

Terugschroeven subsidie elektrisch rijden

Bij monde van minister Kamp heeft het kabinet meerdere malen aangegeven dat de politiek een sterk voorstander is van elektrisch rijden. De manier van ondersteunen moet alleen op een andere manier dan in het verleden is gedaan. Om de verkoop van elektrisch rijden te boosten bood de overheid immers zeer aantrekkelijke bijtellingsregelingen. Deze bijtellingsregelingen zijn stevig teruggeschroefd en dit heeft direct gevolg op het aantal nieuwe elektrische auto’s in Nederland. Desalniettemin staat Nederland in de mondiale top 5 als het gaat om auto’s met een laadkabel.

Het kabinet schermt met deze positieve cijfers, maar critici zoals de ANWB, diverse milieuorganisaties en technische universiteiten geven aan dat de verminderde groei zorgelijk is. Ten opzichte van vorige jaren is de groei van nieuwe elektrische auto’s namelijk minder.

Voorbeeld aan Duitsland

Minister Kamp wijst in het besluit om te stoppen met de verkapte aankoopsubsidie naar Duitsland. In Duitsland neemt het aantal elektrische auto’s met stekker gestaag toe, maar daar is de aankoopsubsidie ook al langere tijd niet meer van toepassing. Toch geeft een organisatie zoals stichting Natuur en Milieu aan dat autobezitters in Nederland wel veel waarde hechten aan een aankoopsubsidie. De verkoopcijfers van elektrische auto’s laten dit ook zien. Zo zijn er in 2015 bijna 50.000 elektrische auto’s (volledig elektrisch en plug-in hybride) verkocht en zijn er tot en met oktober 2016 nog maar 15.000 auto’s verkocht (zie bron). Het zou erg naïef zijn om te zeggen dat dit niet komt door de wijziging van de bijtellingsregeling. Op basis van deze cijfers wordt het dus moeilijk om de doelstelling van het kabinet te halen (200.000 verkochte elektrische auto’s in 2020).